Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.12.1978)


Problém č. 1040 – originál

Rudolf Lokaj, Hanigovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 1041 – originál

Igor Opálený, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1040: b. Ke2 Dc5 Va3 Vh4 Sa1 Sg8 Jd4 Jg2 (8), č. Ke4 Va6 Vf4 Sa8 Sb8 Jf1 Jh6 Pg3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1041: b. Kh1 Da4 Vb2 Ve8 Se7 Sf1 Ja2 Jg2 Pb3 c3 d4 (11), č. Kd3 Da6 Ve2 Vh4 Sa8 Jb1 Jg1 Pa5 e4 h2 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Študent 3. ročníka gymnázia v Sabinove nám poslal dvojťažku, ktorá obsahuje už tri zdanlivé hry: 1...Se5, Sd5, Jf7 2.Dc2, D:d5, Df5 mat (zároveň doplňujeme riešenie jeho č. 986 o dve zamýšľané zdanlivé hry 1...Jc4~, Sh6 2.Je3, J:e7 mat). A ďalší, len o rok starší gymnazista zo Zlatých Moraviec sa odvážil spracovať tému hrozbových paradoxov: zvodnosti 1.Sb4? a 1.Sg5?. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1029 (Frolkovič) z 20. októbra: 1. pokus 1.Vd4? hrozí 2.Jc4 mat, vyvrátenie 1...Ke5! (1...d4 neexistuje), 2. pokus 1.Sb2? hrozí 2.Jb7 mat, 1...d4! (1...Ke5??), riešenie 1.Vb5 tempo 1...Ke5, d4 2.Jc4, Jb7 mat. Veľmi dobré spracovanie Dombrovskisovej témy. (Navyše 1...g:f4, Se6~ 2.S:f4, V:d5 mat.)

Riešenie problému č. 1030 (Ondrejka) z 20. októbra: 1.Db4 a 1.Dc5. Ide len o horšie "vydanie" známej I. ceny B. Preziosiho z turnaja Probleembladu 1957 – pre úplnú neoriginálnosť skladbu vylučujeme z nášho dvojročného turnaja.

Knižné ceny za riešenie problémov č. 1027-1030 vyhrávajú: Ján Jančovič, Hliny 808, 010 01 Žilina, Jaroslav Kajan, Veľký Dvor 19, 937 01 Želiezovce, Anton Lacko, 972 31 Chrenovec, Blažena Čalovková, 966 61 Hodruša-Hámre 308, Branko Oľha, Volgogradská 4, 080 01 Prešov a K. Wagner, Nábrežná 1830/VI, 911 01 Trenčín.


Vzad <<  >> Vpred