Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.11.1973)


Problém č. 619 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg6 Vc8 Sa8 Sh2 Je1 Je8 Pa4 b2 f2 (9 kameňov), čierny Kd4 Sb3 Pb5 c4 e2 e6 e7 f5 f6 g5 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 611 (Blunár) z 26. októbra: 1.Kc6 tempo 1...b5, e5, e3, Ke3, Kc4, Ke5 2.Dc5, Jf5, Df4, Df2, Db4, Sc3 mat. Šesť pekných variantov v pozícii s 3 voľnými poliami kráľa. Pokusy 1.Da8? a 1.Df4? nemajú tematický význam. Autor dodatočne prišiel na to, že zo šachovnice možno odstrániť Pg6 a Pg7, čím postavenie dosiahne maximálnu ekonómiu.

Riešenie problému č. 612 (Havran) z 26. októbra: 1.b4 hrozí 2.V:e7+ Kd~ 3.Dd7 mat, 1...e6 2.Dh7 f5 3.Dg7 mat, 1...f5 2.Df3 e6 3.Dc3 mat, 1...f3 2.D:f3 f5 3.De3 mat. Zaujímavá a dobre konštruovaná strategická trojťažka.

Knižné ceny za riešenia 611 a 612 vyhrávajú: Milan Havlík, 900 68 Plavecký Štvrtok 248, Milan Ješka, Invalidská 1, 917 00 Trnava a Alexander Milder, Donská 9, 040 00 Košice.


Pravda 1971-1972

Proti výsledku nášho dvojročného skladateľského turnaja, ktorý sme uverejnili v období od 13. júla do 21. septembra t. r. došla v stanovenej lehote jediná námietka proti III. cene v oddelení dvojťažiek (Z. Labai, č. 551). Táto úloha má dvoch závažných predchodcov (J. Šutara, 2867 Šachové umenie 8.1971 a 3203 Šachové umenie 8.1972) a rozhodca J. Valuška ju zo súťaže vylučuje. III. cenu získava č. 508 (Labai), IV. cenu č. 539 (Taraba) a V. cenu č. 552 (Nemček), o jedno miesto postupujú aj čestné uznania. Zvláštne čestné uznanie a pochvalné zmienky ostávajú bez zmeny. – Takto upravený výsledok oddelenia dvojťažiek, ako aj pôvodný výsledok oddelenia ostatných problémov nadobudol definitívnu platnosť. Ceny víťazným autorom odošleme v decembri t. r.

* V oddelení dvojťažiek preboru ČSSR v kompozičnom šachu 1969-1971 obdržal usporiadateľ s veľkým oneskorením tento predbežný výsledok: J. Valuška 204 bodov, J. Šutara 131, J. Brabec 62, K. Mlynka 60, Z. Labai 41 atď. Rozhodcami boli E. Livšic a S. Šedej (ZSSR).


Pravda C 30.6.1974

Okrem pravidelnej dvojročnej otvorenej skladateľskej súťaže vypisuje redakcia Pravdy anonymnú súťaž v skladaní Šachových štúdií pre autorov s trvalým bydliskom v Slovenskej socialistickej republike. Štúdie na diagrame s úplným riešením a s menom a adresou autora treba poslať najneskôr 30. júna 1974 na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Rozhodcom bude medzinárodný majster v kompozičnom šachu Jindřich Fritz z Prahy. V súťaži budú udelené štyri ceny (800, 600, 400 a 200 Kčs), ako aj ďalšie vyznamenania. Definitívny výsledok súťaže bude známy do konca r. 1974. – Touto akciou sleduje redakcia Pravdy zvýšenie úrovne štúdiového šachu na Slovensku. Očakávame, že do súťaže sa zapoja aj naši praktickí a korešpondenční šachisti.


Vzad <<  >> Vpred