Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.11.1973)


Problém č. 613 – originál

Štefan Vincze, Štúrovo

Mat 2. ťahom


Problém č. 614 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 613 biely Kd7 Dd1 Vc4 Ve4 Ja1 Jg1 Pb2 d2 f2 (9 kameňov), čierny Kd5 Pb3 b4 b5 c6 e6 f3 f4 f5 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 614 b. Ka1 Vh5 Sb4 Sd5 Je1 Je7 Pe5 (7), č. Kd4 Pb5 b7 d7 e3 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 605 (Svítek) z 5. októbra: 1.Jf4 tempo 1...K:d4, K:d6, K:f4, K:f6 2.Da1, Db8, De4, Dh8 mat. Výborný úvodník a zaujímavá téma – len škoda, že sa autorovi nepodarilo zaobísť bez Vb5.

Riešenie problému č. 606 (Tazberík) z 5. októbra: 1.Jb7 D:b7 2.c:b7+ Kb8 3.Kh1! c6 4.Kg2! Kc7 5.b:a8S! a vyhrá. Po dlhšej prestávke sa náš známy mladý skladateľ opäť výborne "rozbehol". Bolo by dobré, keby najmä v oblasti štúdií našiel nasledovníkov pri dostatočnom záujme by sme v rámci nášho dvojročného turnaja vytvorili osobitné oddelenie štúdií.

Knižné ceny za riešenia č. 605 a 606 vyhrávajú: Ľuboš Kekely, Hliny 106/B, 010 01 Žilina, Milan Škrobian, SPŠB – II. HA, 969 00 Banská Štiavnica a Karol Uhlárik, Šafárikovo 736, 015 01 Rajec.

* Desať nových medzinárodných majstrov v kompozičnom šachu bolo vymenovaných na tohtoročnom zasadaní Stálej komisie FIDE v Imole: A. Guľajev, Alex. Kuznecov, R. Kofman (ZSSR), P. ten Cate, G. Drese (Holandsko), K. Hannemann, L. Larsen (Dánsko), J. Breuer (NSR), J. Knöppel (Švédsko) a E. Zepler (Veľká Británia). Komisia ďalej pripravila smernice pre menovanie medzinárodných veľmajstrov a medzinárodných rozhodcov.


Vzad <<  >> Vpred