Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.10.1973)


Problém č. 607 – originál

Miroslav Grieš, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 608 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 607 biely Kf1 Da3 Vf8 Sc8 Se1 Jc2 Jf7 Pc4 d6 (9 kameňov), čierny Ke4 Vh8 Sh6 Jh3 Pg4 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 608 b. Ka8 Db5 Vf4 Sf5 Sh8 Jc8 Je2 Pb6 c6 (9), č. Kd5 Vc1 Se5 Sg8 Jc2 Jd8 Pa3 b7 c5 d7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autori dnešných dvojťažiek sú študenti Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave a usilovnými členmi krúžku kompozičného šachu. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 602 (Šťastný) zo 14. septembra: 1.Vd4 hrozí 2.Ve4 mat, 1...S:d4, J:d4, K:d4, J:d3 2.Jd5, D:c1, Jec4, D:d3 mat. Pekne spracovaná klasická téma blokovania voľného poľa dvoma figúrami – na začiatok veľmi dobrá úloha. – Knižné ceny vyhrávajú Jozef Batala, VI. trieda ZDŠ, 919 42 Voderady pri Trnave, Jozef Blažek, Zápotockého 2, 960 01 Zvolen a Jozef Vilem, Novomestská 14, 940 01 Nové Zámky.

* Ďalšia schôdza bratislavského krúžku kompozičného šachu bude v utorok 16. októbra t. r. o 18. hodine v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Ostredky, Jaderná ul. Na programe budú medziiným informácie o tohtoročnom zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach.


* * *

Krátka partia PomarDurao z turnaja v Orense 1972 (kráľovská indická obrana): 1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0-0 5.0-0 d6 6.b3 e5!? 7.d:e5 Jg4 8.Sg5 De8 9.Jc3 J:e5 10.Jd5 J:f3+? 11.e:f3 f6 12.J:c7 Dd7 13.Dd5+ Vf7 14.Vae1 D:c7 15.Ve8+ Sf8 16.Sh6 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred