Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 8. 2001)


Problém č. 2066

Ján Valuška, Slovensko

I. cena, Šachová skladba 1994

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 2067

Michal Dragoun, Česko

Thema Danicum 1993

Mat 3. ťahom (5+6)Kontrolná notácia: 2066: b. Kg8, Db2, Ve7, Vh5, Se6, Ja2, Jc4 (7), č. Kc6, Vb1, Sc1, Ja6, Jf2 (5) – mat 2. ťahom, 2067: b. Kb1, Dg5, Sh5, Jd1, Jf1 (5), č. Ke4, Vh8, Ja2, Jb3, Pc5, f7 (6) – mat 3. ťahom.

V novom albume FIDE 1992–1994, v ktorom je naša rubrika zastúpená 8 skladbami, získalo Slovensko 44,67 bodu zásluhou 15 autorov: P. Gvozdják a J. Valuška po 8, Z. Labai 7, Ľ. Lačný 5,5, E. Klemanič 5, L. Salai jr. a Š. Sovík po 2, M. Hlinka 1,67, L. Packa 1,5, K. Mlynka a S. Vokál po 1, J. Brabec, I. Garaj, Ľ. Lehen a J. Lörinc po 0,5. Normu na udelenie titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu (25 bodov) splnil Gvozdják, Labaiovi chýba 1,5 bodu. V dvojťažke č. 2066 možno objaviť Lačného hrozbovú tému. Trojťažka č. 2067 obsahuje šesť modelových matov.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie PRÁCA, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 60 Sk.

Riešenie problému č. 2049 (Larsen) zo 16. júna 2001. 1.Va7 tempo, 1...e:d5 2.Jf5+ Kc6 3.Se5 d4 4.Je7 mat, 1...e5 2.Se1! e4 3.f4! e:f4 (e.p.) 4.Sg3 mat. Bradatá štvorťažka, v ktorej sa snúbila obťažnosť so šachovou krásou (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2050 (Jevreinov) z 23. júna 2001. 1 Jc1! g3+! (najsilnejšia obrana: slabé je 1...e1D 2.Jd3+ so stratou dámy) 2.Kh3 g2 3.J:e2 K:e2 4.Jd4+ Kf2! 5.Jf3! K:f3 6.a7 Kf2! (neuvedenie tejto najsilnejšej obrany sme trestali stratou dvoch bodov: nebodovali sme slabé 6...g1D 7.a8D+ – remíza večným šachom a po 6...g1J+? 7.Kh2! Kf2 8.K:h1! biely dokonca vyhrá – nebude predsa hrať slabé 8.a8D? S:a8 pat, na čom sa prekvapujúco nechali nachytať viacerí riešitelia) 7.a8D g1J+ 8.Kh2 S:a8 pat (keby sa ťahy 6...Kf2 a 7...g1J+ dali zahrať v obrátenom poradí, štúdia by nebola korektná). V beznádejnom postavení nečakaný pat (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 8 bodov.

Riešenie problému č. 2051 (Asaba) z 23. júna 2001. 1.Ka2 V:h3 2.Sd6! (1 bod) – ďalšie tri rovnocenné obrany čierneho (2...Vh1, 2...Va3+ a 2...Vh6 hodnotíme zhodne troma bodmi, pričom slabšie obrany 2...Vb3 3.Kb1! a 2...Ve3 3.Jg4! nebodujeme) 2...Vh1 3.K:b2 Vd1 4.Jc4 S:d6 5.Kc2 Vd4 (5...Vd5? 6.Jb6+!) 6.Kc3 Vd1 7.Kc2 – remíza (3 body), 2...Va3+ 3.K:b2 Va6 4.Jc4 S:d6 5.b5! – remíza (3 body), 2...Vh6 3.Jf7! Vf6 4.S:f4 V:f4 5.Je5! V:b4 6.Kb1! – remíza (3 body). Dômyselná kombinácia proti útokom čiernej veže (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 10 bodov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2012–2051) uverejníme o dva týždne.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž o peňažné ceny vypíšeme už v nasledujúcej rubrike, t. j. 25. augusta 2001.


Vzad << >> Vpred