Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 8. 2000)


Problém č. 1964

Otto Dotterweich, Nemecko

Münchener Neueste

Nachrichten 1907

Mat 2. ťahom (6+6)


Problém č. 1965

Gilbert Dobbs, USA

III. cena

Tidskrift för Schack 1910

Mat 3. ťahom (4+6)Kontrolná notácia: 1964: b. Ka3, Dc8, Sd1, Ja4, Pf2, g4 (6), č. Kd3, Pc5, c6, d2, d4, d5 (6) – mat 2. ťahom, 1965: b. Kc6, Db1, Va2, Vc4 (4), č. Kb3, Sc3, Jd1, Pb2, c5, c7 (6) – mat 3. ťahom.

V dvojťahovej mereditkovej núdzovke č. 1964 nemecký autor Otto Dotterweich (6. 1. 1858 – 5. 11. 1908) pracuje so zdanlivými hrami 1...Kc4, Ke4, c4. Úsporná trojťažka Gilberta Dobbsa (6. 12. 1867 – 14. 2. 1941) je z českej kuchyne.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 60 Sk.

Riešenie problému č. 1947 (Bohdanov) zo 17. júna 2000. Zvodnosť 1.b3? tempo, 1...Vc5 2.J:g3+ (A) Kd4 3.Je2 mat, 1...Vc3 2.Jg7+ (B) Kd4 3.Je6 mat, viazne na 1...Vc4! 2.b:c4? d:c4! Zvodnosť 1.h4? tempo, 1...Vc5 2.Je3+ (C) Kd4 3.Jf3 mat, 1...Vc3 2.b:c3 d4 3.Je7 mat, 1...Vc4 2.Jg7+ (B) Kd4 3.Je6 mat, viazne na 1...a:b2! Rieši 1.b4 tempo, 1...Vc5 2.b:c5 d4 3.Je7 mat, 1...Vc3 2.Je3+ (C) Kd4 3.Jf3 mat, 1...Vc4 2.J:g3+ (A) Kd4 3.Je2 mat, 1...Vc7 2.d:c7 d4 3.Je7 mat, 1...Vc6 2.b:c6 d4 3.Je7 mat. Uväznenému čiernemu kráľovi nepomohla ani vlastná veža, aj keď preskákala všetky schody (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1949 (Šošorin) z 24. júna 2000. 1.b3! Da3! (1...D:a2 2.Jc6+ Ka6 3.Jb4+ a biely vyhrá) 2.Jb4! K:b4 (hrozilo 3.Jdc6 mat) 3.Sd2+ Kc5 4.Sg5! Da7 (4.Sh6? Da8!) 5.b4+! K:b4 6.Jc6+ a biely vyhrá, ako aj po 5...Kd6 6.J:b5+. Vtipný scenár na víťazstvo: najprv obeť figúry, následne vidličky na dámu a matové hrozby (L. Salai, Martin). Pekná štúdia dôstojne ukončila riešiteľskú súťaž (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1910-1949) uverejníme o dva týždne. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme už v nasledujúcej rubrike, t. j. 26. augusta 2000.

* Po dlhom čase vyšla na Slovensku opäť kompozičná kniha. Pri príležitosti 50. výročia objavenia Lačného témy vydal vlastným nákladom Peter Gvozdják knihu CYCLONE, ktorá systematicky rozoberá cyklické témy do roku 1999. Má 300 strán, tvrdú väzbu, 1673 diagramov od 278 autorov a mnoho iných zaujímavostí. Záujemcovia sa môžu obrátiť na adresu: Peter Gvozdják, Hlaváčikova 9, 841 05 Bratislava.


Vzad << >> Vpred