Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 7. 1999)


Problém č. 1848

Michal Dragoun, Česko

1. čestné uznanie

Garde 1992–93

Mat 2. ťahom (7+7)


 

Problém č. 1849

Michal Dragoun, Česko

Thema Danicum 70/1993

Mat 3. ťahom (5+6)Kontrolná notácia: 1848: b. Kc6, Vc2, Ve6, Sb5, Sb8, Je7, Pd2 (7), č. Kd4, Vg4, Jf2, Pb6, f4, g5, g6 (7) – mat 2. ťahom, 1849: b. Kb1, Dg5, Sh5, Jd1, Jf1 (5), č. Ke4, Vh8, Ja2, Jb3, Pc5, f7 (6) – mat 3. ťahom.

Tohtoročný víťaz 7. medzinárodných majstrovstiev Slovenska v riešení šachových skladieb Michal Dragoun (nar. 1. 3. 1974) z Prahy patrí aj k významným českým šachovým skladateľom. Obe jeho dnešné reprodukcie sa umiestnili v II. českom albume šachových skladieb 1991–1994, ktorý vyšiel len nedávno. V dvojťažke č. 1848 je spracovaná klasická Dombrovskisova téma (hrozba dvoch tematických zvodnosti je vyvrátená takými obranami, ktoré ich v riešení umožnia). Trojťažka č. 1849 má síce dvojitú hrozbu (netematickú), no počet modelových matov je úctyhodný i napriek tomu, že niektoré sú z milosti.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1834 (Golubenko) z 22. mája 1999. Zdanlivá hra 1...K:e3 2.Jd5 mat, zvodnosť 1.Jdc6? hr. 2.Db8 mat a 2.Vb4 mat, 1...V:c6, S:c6, f5 2.Vb4, Db8, Jd5 mat, viazne na 1...Vb6! Zvodnosť 1.Jec6? hr. 2.Sd6 mat a 2.De4 mat, 1...V:c6, S:c6, f5 2.De4, Sd6, Je6 mat, viazne na 1...Va7+! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Jd5 mat a 2.Je6 mat, 1...V:c6, S:c6, Vf3, g3 2.Jd5, Je6, Je2, Ve4 mat. Jednotiacou ideou skladby je motivácia hier na priesečníku c6 (L. Salai, Martin). Neobvyklá skladba (A. Kalita, Bratislava). Dáma účelne zablokovala obranné dráhy čierneho (A. Rázga, Bratislava). Silná kombinácia trojnásobného Nowotného a Zagorujka, ktorej azda až na šachujúce vyvrátenie druhej zvodnosti niet čo vyčítať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1835 (Mlynka) z 22. mája 1999. 1.Kb7 tempo, 1...Kc5 2.Jf:e5! (2.Jc:e5?) Kd4(K:b5) 3.Jf3(J:d3) mat, 1...K:b5 2.Jc:e5! (2.Jf:e5?) Ka5(c5, b4)3.J:d3 mat. Malý problém o tom ako zrušiť pat (L. Salai, Martin). Antiduálový výber likvidácie čDe5 je motivovaný nevyhnutnosťou pokrývať aktuálnu časť polí dostupným čiernym kráľom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Žiaľ, ako nám oznámil Ing. J. Karel z Prahy, táto skladba už bola uverejnená v pražských Zemědelských novinách, a teda nie je originál. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred