Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 1. 8. 1998)


Problém č. 1750

Jesper Jespersen, Dánsko

Skakbladet 1905

Mat 2. ťahom (7+2)


Problém č. 1751

Jesper Jespersen, Dánsko

Vor Tid 1883

Mat 6. ťahom (2+1)Kontrolná notácia: 1750: b. Ke1, Dh5, Vc3, Sd5, Pc5, f3, g5 (7), č. Kd4, Pe6 (2) – mat 2. ťahom, 1751: b. Kb6, Vb2 (2), č. Ka4 (1) – mat 6. ťahom.

Obe oddychové reprodukcie sú spomienkou na 150. výročie narodenia významného šachového skladateľa minulého storočia, dánskeho pastora Jespera Jespersena (1. 8. 1848 – 7. 8. 1914). Celkove zložil vyše 2000 úloh. Č. 1750 je klasická dvojťažka s dvoma modelovými matmi. Existuje veľa viacťažiek s materiálom č. 1751, no táto bola prvá na svete a má aj pokus, ktorý vedie k cieľu o jeden ťah neskôr.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1734 (Sarkic) zo 6. júna 1996. Zdanlivé hry 1...V:d4, J:d4 2.Ve8 (A), V:e3 (B) mat. Rieši 1.Jf4 hr. 2.Jg6 mat, 1...S:f4, J:f4, V:d4, J:d4 2.Ve8 (A), V:e3 (B), Dg5 (C), Dc7 (D) mat. Úplný Ruchlis so štvornásobným blokovaním poľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavá hra bielych jazdcov (A. Kalita, Bratislava). Riešiteľsky zaujímavé (Ing. J. Karel, Praha). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1735 (Formánek) zo 6. júna 1998. 1.Vf1 hr. 2.Vf4+ Ke5 3.Jf3 mat (2.Je2? V:d5!, 2.Sc7? Df5!), 1...S:d5 2.Je2 e5 3.Jg3 mat, 1...Sf5 2.Sc7 e5 3.Jd6 mat. Postupné blokovanie polí v dvoch hlavných variantoch, doplnené pozitívnym motívom odviazania bJb7, čo sa ťažko hľadalo a riešilo. Náročná skladba (P. Filippi, Bratislava). Dva tematické varianty mimoriadnej hodnoty, ale aj emotívnej sily (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dobre zvládnuté blokovanie poľa e5 a aj zdôvodnenie, prečo nevychádzajú iné druhé ťahy bieleho (Ing. J. Karel, Praha). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1736 (Onkoud) z 13. júna 1998. Zvodnosť 1.Dg2? hr. 2.Dh3 (A) mat, viazne na 1..Jf2! (a). Zvodnosť 1.Df5? hr. 2.Dh5 (B) mat, viazne na 1...S~! (b). Rieši 1.e4 tempo, 1...Jf2 (a), S~ (b), f5 2.Dh5 (B), Dh3 (A), Sg5 mat. Moderná trojfázová dvojťažka na Hanneliusovu tému, avšak nenáročná na riešenie. Rozloženie kameňov opticky priam ponúka všetky tri úvodné ťahy (A. Kalita, Bratislava). Napriek čisto spracovanej Hanneliusovej téme sa ľubovoľný odťah čierneho strelca dá ako obrana akceptovať len s istými výhradami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred