Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 12. 1993)


Problém č. 1266

Zoltán Labai, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)

 


Problém č. 1267

Ján Valuška, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+5)

B. bJd3 na d5Kontrolná notácia: 1266: b. Kh6, Da3, Ve1, Vg6, Sh8, Jc7, Jg3, Pd5, g2 (9), č. Ke5, Vd6, Se6, Pd4, d7, e4, f5, f6, f7, g5 (10) – mat 2. ťahom, 1267: b. Ka6, De5, Va3, Vg5, Sb2, Jb1, Jd3, Pc5, d4, g3 (10), č. Kc4, Sb3, Pb5, f5, g6 (5) – mat 2. ťahom (pozícia A), ako aj po preložení bJd3 na d5 (pozícia B).

Obe dnešné pôvodné skladby patria k najlepším skladbám nášho tohtoročného medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek. Majú aj podobný obsah. Majster FIDE v kompozičnom šachu Zoltán Labai (nar. 1. 10. 1942) z Veľkého Kýru spracoval v č. 1266 Lačného tzv. hrozbovú tému vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Medzinárodný majster FIDE Ján Valuška zo Zvolena zase vo forme dvojníka v č. 1267 úvodníkovú formu Lačného témy (oba úvodníky sú tematickými ťahmi). Každú pozíciu č. 1267 budeme hodnotiť 2 bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1246 (Petite) z 25. septembra 1993. Zdanlivé hry 1...a5, d:e5 2.Jb6 (A), Jc6 (B) mat. Po úvodníku 1.V:d5 hr. 2.Da6 mat, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...a5, d:e5, Vc4, Je2 2.Jc5 (B), Jb6 (A), D:c4, Dd1 mat. Recipročná zámena matov sa vždy cení, i keď motivácia ťahov je slabšia (M. Nemček, Vrútky). Motivačne jednotná recipročná zámena matov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Vincent Boldižár, Myslavská 192, 040 16 Košice.

Riešenie problému č. 1247 (Petite) z 25. septembra 1993. Zvodnosť 1.Jb6? (A) hr. 2.Jf5 mat, 1...Df2 (a), V:b6 2.V6a4 (C), Dd8 mat, viazne na 1...Vf8! (b). Zvodnosť 1.Jd2? (B) hr. 2.Jf5 mat, 1...Vf8 (b), D:d2 2.V6a4 (C), Dh4 mat, viazne na 1...Df2! (a). Rieši 1.V6a4 (hr. 2.Jf5 mat, 1...Df2 (a), Vf8 (b), Vb4, Db4 2.Jb6 (A), Jd2 (B), Dd8, Dh4 mat. Úvodníková téma pôsobivo doplnená o zámenu obrán (P. Škoda, Bratislava). Veľmi dobrý výkon a až vzorová spolupráca dvoch čiernych a troch bielych tematických ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ján Kuvik, Štúrova 35, 962 31 Sliač.


Vzad <<  >> Vpred