Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 5. 9. 1958)


Riešenia úloh

Č. 894 (Dijk): Zvodnosti 1.D:d2? Jd4!, 1.Df3? Ve5! d1D a zamýšľané riešenie 1.Dh5 vedie po 1...Jb4 a 1...Je3 k poschodovej zámene matov, žiaľ, aj intencia viazne na 1...d1D! – neriešiteľnosť!

Č. 895 (Haring): Zvodnosť 1.Dg5? Df5!, intencia 1.Jfd5 – zámena matov po 1...c:d4 a 1...d2. Vedľajšie riešenie 1.b3+.

Č. 896 (Pituk): Charakteristické zdanlivé hry 1...Dd4+, Dd6+, D:d8+ 2.V:d4, V:d6, D:d8 sú zdôraznené zvodnosťou 1.De8? g:f3!, po skvelom úvodníku 1.Jc2!! (hrozí 2.Jfe3) sa však zamenia: 2.Jf:d4, J:d6, Je7. Ďalšie varianty 1...K:c2 2.Jfe3, 1...Kc4 2.Jd6. Po každej stránke bezchybná úloha.

Bodovania neriešiteľnosti. Za udanie neriešiteľnosti dostávajú riešitelia 1 bod naviac, ale len v tom prípade, keď udajú autorom zamýšľané riešenie (intenciu). Asi pred rokom sme požiadali riešiteľov, aby nám k tejto otázke napísali svoj názor. Najlepšiu odpoveď dal inž. V. Jerz z Bratislavy: "S doterajším spôsobom hodnotenia súhlasím, hoci som sám na neriešiteľné úlohy doplatil. Krása a umenie pri riešení šachovej úlohy spočíva v nájdení intencie a nie v náhodnom objavení prvého ťahu skúšaním rôznych možností. Pri neriešiteľnej úlohe je nájdenie vnútorného obsahu skladby často veľmi obtiažne a je ho potrebné hodnotiť vyšším počtom bodov. Vyriešenie korektnej úlohy je len otázkou času, nájdenie intencie neriešiteľnej úlohy je otázkou správneho postoja riešiteľa k šachovej skladbe." – Neskúsených riešiteľov sa toto pravidlo obvykle dotkne. Nedá sa však vyhovieť každému, a práve preto, aby strata nebola veľká, hodnotíme neriešiteľnosť iba 1 bodom (oproti dvom z minulosti).


Vzad <<  >> Vpred