Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(1. 1. 1947)


Problém č. 13

Dr. Ján Dobruský, Praha

(Kober: Přir. kniha 1875)

Mat 5. ťahom (6–1)


Problém č. 14

Dr. Ján Dobruský, Praha

(Kober: Přír. kniha 1875)

Mat 4. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: 13: b. Kh3, Sh8, Jf3, Jf4, Pd4, g6 (6), č. Kh6 (1), mat 5. ťahom, 14: b. Kh3, Sh8, Jf4, Pd4, Pg6 (5), č. Kh6, Pf5, Ph4 (3), mat 4. ťahom.


Pokračujeme v uverejnení "očarovaných úloh" Dr. Jána Dobruského. Nech sa nedajú naši riešitelia odstrašiť tým, že ide o 5-ťahovú úlohu, no rozlúštenie nie je také ťažké, ako by sa dalo súdiť z počtu ťahov. Riešenia treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie s označením "Šachy".

Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia aj na našej riešiteľskej súťaži, ktorú sme vypísali v našej šachovej rubrike zo dňa 10. XI. t. r.


Riešenie problému č. 7: 1.Sd3! (Dobrá tempovka významného českého úlohára.)

Správne rozriešili: Ján Baťko, Bratislava, Ľudovít Binka, Bratislava, Ondrej Čačko, Bratislava, Gustáv Dubec, Valašská Belá, Ľudovít Dobrík, Kačice, Ing. Alexander Fesenko, Žilina, Jozef Gaján, Levoča, Ferdinand Grošmidt, Bratislava, Pavol Gonda, Bratislava, Rudolf Halža, Kvetnica, Vojt. Horňák, Bratislava, Valent J. Jančura, Harmanec, Ľudovít Karvay, Zlaté Moravce, Eugen Kučera, Bratislava, Rudolf Meliš, Trenčín, Gustáv Pekár, Málinec, Cyril Opalek, Bratislava, Gejza Počubay, Betliar, Gejza Reiprich, Kremnica, Juraj Simmer, Devínska Nová Ves, Jaroslav Skala, Bratislava, Artúr Stacha, Trenčín, Jozef Šarkan, Turč. Sv. Martin, Ladislav Tarkay, Trenčín, Milan Tibenský, Vajnory, František Ungváry, Bratislava, Alexander Weinberger, Bratislava, Ernest Zubka, Žarnovica.


Naša riešiteľská súťaž

Dnes uverejňujeme ďalšiu porciu "očarovaných úloh" Dr. Jána Dobruského z r. 1875, s týmto pokračujeme v našej riešiteľskej súťaži, ktorú sme vypísali na rozlúštenia týchto navlas podobných a predsa rozdielnych úloh veľkého českého úlohára, jedného zo základateľov tzv. "českej úlohovej školy". Úlohy tieto sú jednoduché a keď sú aj niektoré z nich mnohoťahové, ich riešenie iste nerobí ťažkosti našim skúsenejším riešiteľom.

Riešenia treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie s označením: "Šachy". Mená riešiteľov uverejníme.

Upozorňujeme našich riešiteľov na "kontrolnú notáciu" jednotlivých úloh, ktorú prinášame vždy na kontrolu diagramov a nech si porovnajú pred riešením postavenie diagramu s notáciou, ktorá je smerodajná, keď na niektorých výtlačkoch vyobrazenie je nejasné alebo chybné.


Partia č. 56

Anglická pešcová hra

Biely: Ehrenhaft (ŠK Bratislava) – Čierny: Hrazdilek (TKNB)

(Hraná v Bratislave, dňa 21. novembra 1946 v turnaji o klubové majstrovstvo Slovenska v predbežnom zápase ŠK Bratislava – TKNB)

1.c2-c4 d7-d5 2.c4:d5 Dd8:d5 3.Jb1-c3 Dd5-d8 4.d2-d4 e7-e6 5.e2-e4 (Čiernym zvolené otvorenie nie je najlepším obranným systémom v anglickej hre. Biely má možnosť si vybudovať silný stred.) 5...Jg8-f6 6.Sc1-g5 Sf8-e7 7.Jg1-f3 0-0 8.Sf1-d3 b7-b6 9.0-0 Sc8-a6 10.a2-a3 Sa6:d3 11.Dd1:d3 h7-h6 12.Sg5:f6 Se7:f6 13.e4-e5 Sf6-e7 14.Dd3-e4 (Biely má už jasnú pozičnú výhodu.) 14...c7-c6 15.Va1-c1 a7-a6 16.Vc1-c2 (Biely dôsledne zaútočí na slabé body čierneho dámskeho krídla.) 16...Va8-a7 17.Vf1-c1 Va7-c7 (Ťahy čierneho sú takmer všetky vynútené.) 18.Jc3-a4 Vc7-c8 19.h2-h3 (Hrozí ťahmi Jh2-g4 útok preniesť na kráľovské krídlo.) 19...b6-b5 20.Ja4-c5 a6-a5 21.De4-g4 (Málokrvná protiakcia čierneho na dámskom krídle neprekáža bielemu soskupovať svoje sily k rozhodnému útoku na čierneho kráľa.) 21...Se7:c5 22.d4:c5 Dd8-e7 23.Vc2-d2! Jb8-a6 24.Vd2-d6 b5-b4 25.Dg4-c4 De7-b7 (Biely šikovne odláka obranné sily čierneho z kráľovského krídla.) 26.a3-a4 Ja6-c7 27.Jf3-d4 Jc7-d5 28.Vc1-d1 Kg8-h8 29.Vd1-d3 Vc8-c7 30.Vd3-g3 (Rozvoj bielych útočných síl je dokončený, nasleduje záverečný útok.) 30...Db7-c8 31.Jd4-b3 (Jd4-f3 bolo by dôslednejšie.) 31...Jd5-e7 (Hrozí Jf5 so ziskom kvality.) 32.Jb3-d4 Je7-f5? (Otvára bielemu ďalšiu útočnú líniu.) 33.Jd4:f5 e6:f5 34.Dc4-h4! Kh8-h7 (Tu biely zahlásil 4-ťahový mat.) 35.Vg3:g7+!! a čierny sa vzdal. (Nasleduje mat v ďalších 3. ťahoch: 35...K:g7 36.D:h6+ Kg8 37.Dg5+ Kh7 38.Vh6 mat.) Pôvodné poznámky pre "Prácu": Dr. E. Büchler.


Roháček v Paríži

Majster Roháček, preborník Slovenska, dostal pozvanie na medzinárodný vianočný turnaj odborových mužstiev v Paríži. Za československé mužstvo nastúpili m. Opočenský, m. Kottnauer, šachavý referent Ministerstva školstva, a m. Roháček, preborník Slovenska.


Z odborárskeho šachu

Štvrťfinálový zápas vidieckych odborových mužstiev Nehera – Rolný v Trenčíne skončil sa nerozhodne 4:4, práve tak ako zápas Handlová – Baťovany. Oba zápasy musia byť opakované, aby sa rozhodlo o postupe do semifinále.


Vzad <<  >> Vpred