Už v úvode k tejto stránke sme uviedli, že rubrika v denníku Práca zohrala obzvlášť významnú úlohu v povojnovom rozvoji slovenského kompozičného šachu. Bohužiaľ, prvé roky jej existencie máme zachytené len veľmi neúplne. Ak sme mali k dispozícii iba diagram, riešenie sme doplnili pomocou počítača, takže rubriky vlastne nezodpovedajú presne pôvodnej náplni. Záverom prosíme čitateľov, ktorí majú k dispozícii chýbajúce rubriky, aby nám ich požičali na spracovanie.

Ešte pripomíname, že kompletné výsledky skladateľských súťaží Práce z rokov 1947–1955 sú zaznamenané v knihe B. Formánka: 353 šachových problémov (Bratislava, 1957).


PRÁCA 28. 10. 1946–22. 7. 1959 a 15. 3. 1964–21. 2. 1965 (od 28.10.1946 do 18. 6. 1949 viedol Eugen Büchler, minimálne 131 rubrík; od 17. 9. 1949 do 18. 7. 1952 František Ungváry, 127 rubrík; od 15. 8. 1952 do 7. 1. 1956 Bedrich Formánek – František Ungváry len riešiteľskú súťaž – 149 rubrík; B. Formánek samostatne od 14. 1. 1956 do 22. 7. 1959, 140 rubrík a od 15. 3. 1964 do 21. 2. 1965, 11 rubrík). V rokoch 1947 – 1959 usporiadala Práca 32 skladateľských súťaží a 29 riešiteľských súťaží.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1946 12 6 6 5 4 1 10
1947 83 26 57 38 23 12 3 2 49
1948 97 14 83 45 29 16 7 48
1949 78 21 57 31 18 12 1 1 38
1950 93 35 58 45 24 17 4 1 52
1951 38 5 33 18 9 6 1 2 4 35
1952 46 1 45 26 19 7 2 44
1953 79 8 71 45 35 10 3 50
1954 108 3 105 65 50 15 6 51
1955 72 3 69 38 28 10 3 29
1956 69 6 63 33 16 17 3 35
1957 88 9 79 21 16 5 2 49
1958 121 4 117 29 18 11 2 51
1959 6
1964 10 10 10
1965 1 1 1
Spolu 995 152 843 439 289 138 7 2 3 36 558

1 – počet uverejnených skladieb


2 – z toho reprodukcií


3 – originálov


4 – originálov od slovenských autorov


5 – z toho dvojťažiek


6 – trojťažiek


7 – mnohoťažiek


8 – štúdií


9 – iných problémov


10 – prvotín od slovenských autorov


11 – celkový počet rubrík