Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(10. 7. 1962)


Úloha č. 20

Talip Ch. Amirov, SSSR

Originál

Mat 4. ťahom (3+5)Milí priatelia, v tomto čísle uverejňujeme 20. a to poslednú súťažnú úlohu. Správne riešenie všetkých súťažných úloh uverejníme spolu s výsledkom súťaže v prvom augustovom čísle Pionierskych novín.

Za úlohu č. 20 vám započítame tri body. Riešenie pošlite najneskôr do štrnásť dní.


Vzad <<  >> Vpred