PLAMEŇ

1. 10. 1939 – 15. 2. 1941 (pokračovanie z predchádzajúceho obdobia, redaktor najprv J. Kúdela, potom Valent Jančura): asi 48 problémov, z toho 27 originálov od slovenských autorov (asi 10 prvotín).