Vzad <<  >> Vpred

Šach

(24. 1. 1991)


Ako ste mali riešiť

Prinášame správne riešenie šachových problémov, ktoré sme uverejnili v rámci 12. ročníka našej tradičnej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 191/1 Čepižnyj: 1.Db4! hrozí 2.Dh4 mat, 1...V:d3, V:e2, Ve4, V:f3 2.V:d3, V:e2, V:d1, Vc2 mat.

Riešenie problému č. 192/2 Lebedev: 1.Vc8! hrozí 2.Sf6 mat, 1...Df5, Df7, Sg6 (Sf5) 2.J:h7, J5e6, Da3 mat.

Problém č. 193/3 - zo súťaže vypadol, nebolo možné ho riešiť pre vynechanie bieleho Je5 v kontrolnej notácii.

Riešenie problému č. 194/4 Myllyniemi: 1.Je8! hrozí 2.Jd6, Jf6, Jg7 mat, 1...Se2 2.Jd6 Sf3 (Sg4) 3.Jf5 (Je4) a 4.Jg3 mat, 1...Sh3 2.Jf6 Sg4 (Sf5) 3.Je4 (Jh5) a 4.Jg3 mat, 1...Sg2 2.Jg7 Se4 (Sf3) 3.(Jf5) a 4.Jg3 mat.

Riešenie problému č. 195/5 af Hällström: 1.Vg3! V:g3 2.d7 (nejde 2.a7 pre 2...Va3 3.d7 V:a7 4.d8D+ Kf7 a remíza) 2...Vd3 3.a7 Sd5 4.d8D+ a biely vyhrá, lebo získa čierneho strelca. Zvodnosť po 1.Va3? nevychádza pre 1...Sd5 2.Va5 (2.Vg3 Sc6 remíza) Sh1 3.Vh5 Vd7 remíza.


Knižné ceny vyhrávajú títo riešitelia

Jozef Jusko, Komenského 39, Miloš Kučečka, kpt. Nálepku 23 a Stanislav Škerlík, Komenského 21, všetci z Bardejova. Výhercom blahoželáme. -mb-


Vzad <<  >> Vpred