Vzad <<  >> Vpred

Šach

(4. 8. 1983)


Konrad Bayer, Olomouc

The Era 1856

Mat 9. ťahom (8-10)V dnešnom čísle prinášame ďalšie úlohy pre milovníkov kráľovskej hry v rámci "Letnej súťaže".


NESMRTEĽNÁ ÚLOHA

Pochádza z roku 1856 a jej autorom je olomoucký šachista Konrad Bayer. Úloha pre riešiteľa znela, aby biely začal a obetoval všetky svoje figúry a potom dal mat 9. ťahom. Že to nie je možné?

Preverte si to sami. 1.Vb7! D:b7 2.S:g6+ K:g6 3.Dg8+ K:f5 4.Dg4+ Ke5 5.Dh5+ Vf5 (Po 5...f5 ide 6.Dh8+ k rýchlejšiemu matu) 6.f4+ S:f4 7.D:e2+ S:e2 8.Ve4+ d:e4 a 9.d4 mat.


Letná súťaž

Problém č. 63: F. Guilbot, Thémes 64 1960. Biely: Ke8, De4, Vb2, Jf5, Pd5 (5). Čierny: Kc5, Vd1 (2). Mat 2. ťahom.

Problém č. 64: W. Issler, 1. p.z. British C.F. 1959. Biely: Kf7, Dc8, Vf3, Sd1, Sf4 (5). Čierny: Ke4, Sa1, Pd5 (3).

Oba problémy treba zaslať do 7 dní na adresu: Milan Bednár, Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred