OBRANA ĽUDU

1. 1. 1947 – 24. 8. 1947 (viedol Eugen Velický), 16. 10. 1949 – 23. 12. 1951 (viedol František Ungváry, poznámky k problémom od 23. 7. 1950 Bedrich Formánek, seriál "Šachová poézia" (18. 3. 1951 – 23. 12. 1951) Jozef Linder). Nakoniec 1 rubrika v Dukle, 1. 1952.


Pri spracování rubrík Obrana ľudu sme sa rozhodli, že časti rubriky, ktoré sa venujú praktickému šachu (najmä zápisy partií) vynecháme. Preto rubriky tu uvedené nie sú úplne totožné s rubrikami v novinách.