Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(20.4.2012)Skladba č. 608Yochanan Afek

II. cena

Szachista 1995-1996

Biely remizuje (4–4)Kontrolná notácia: b. Ke8 Vd5 Pf5 g6 (4), č. Kh8 Sd4 Jf3 Ph2 (4), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti remízu.

Medzinárodný majster kompozičného šachu Yochanan Afek (pôvodným priezviskom Kopelovich) sa narodil v Izraeli 16. apríla 1952, ale dlhodobo žije v Holandsku. Po prvotine v roku 1967 uverejnil okolo 350 skladieb, z toho 250 štúdií a 100 úloh rôznych žánrov. V skladateľských súťažiach získal vyše 200 vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 45 bodov (do roku 2003).

Riešenie šachovej skladby: 1.f6 (1.Vd8? Kg8! 2.Ke7+ Kg7 a vyhrá čierny) 1...S:f6 (1...h1D 2.Vd8 S:f6 3.Kf7+ a vyhrá) 2.Kf7 Je5+ 3.K:f6 Jg4+ 4.Kf7 Jh6+ 5.Kf8 h1D 6.g7+ Kh7 7.g8D+! J:g8 8.Vh5+ D:h5 pat. Po súboji bieleho kráľa s čiernym jazdcom obete pešiaka a veže sú zavŕšené modelovým patom.


Vzad <<  >> Vpred