Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(26.8.2009)Skladba č. 498Alfreds Dombrovskis

I. cena

Probleemblad 1958

Mat 2. ťahom (7–8)Kontrolná notácia: b. Ke5 Da4 Ve4 Sh6 Jc2 Jh5 Pb4 (7), č. Kd3 Df1 Se1 Je8 Pa6 b6 c3 f2 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Lotyšský medzinárodný majster Alfreds Dombrovskis (19. apríla 1923 – 18. marca 2000) bol autorom vyše 300 skladieb, hlavne dvojťažiek, menej trojťažiek. V skladateľských súťažiach získal viac ako 100 cien, z toho asi 40 prvých, v Albumoch FIDE dosiahol 31 bodov. V rokoch 1983-1984 bol druhý v oddelení dvojťažiek majstrovstiev ZSSR. Mimoriadne sa zaslúžil o rozvoj dvojťažiek svojím "vynálezom" hrozbových paradoxov. Napísal antológiu lotyšských skladateľov (1961) a mnoho rokov bol redaktorom časopisu Šahs a jeho ruskej mutácie Šachmaty.

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosti 1.Sc1? hrozí 2.Jf4 mat, 1...Sd2!, 1.Jg3? hrozí 2.Vd4 mat, 1...De2!, riešenie 1.Je3! hrozí 2.Dc2 mat, 1...Sd2 2.Jf4 mat, 1...De2 2.Vd4 mat (1...Ke2 2.Dd1 mat). Prototyp Dombrovskisovej témy: hrozbové paradoxy spočívajú v tom, že obrany čierneho Sd2, De2 v pokusoch znemožňujú hrozbové maty Jf4, Vd4, ale v riešení ich, naopak, umožňujú.


Vzad <<  >> Vpred