Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(27.5.2009)Skladba č. 485Pieter ten Cate

I. cena

Magyar Sakkélet 1963

Pomocný mat 2. ťahom (5–10)

4 riešeniaKontrolná notácia: b. Kh1 Vb1 Vc6 Sa6 Sh8 (5), č. Kc3 Vd4 Vh3 Sa8 Jc4 Je5 Pa4 c2 f5 h2 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.

Holandský medzinárodný majster Pieter ten Cate (28. júla 1902 – 27. júna 1996) bol autorom okolo 900 skladieb, prevažne dvojťažiek a pomocných matov. V skladateľských súťažiach získal 170 vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 39 bodov. Bol dlhodobým delegátom Holandska vo svetovej organizácii kompozičného šachu PCCC a po niekoľko rokov jej viceprezidentom.

Riešenie šachovej skladby: 1.Vd2 Vb7 2.Vhd3 V:c4 mat, 1.Vd5 Vb3+ 2.Kd4 V:c4 mat, 1.Ve4 Vd6 2.Je3 Vd3 mat, 1.Jf3 Ve6 2.Jcd2 Ve3 mat. Variácie odväzovania Vc6 a poloväzby Vd4-Je5 vo všetkých štyroch riešeniach.


Vzad <<  >> Vpred