Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.2.2009)Skladba č. 469Valentin Udarcev

I. cena

Na smenu! 1961

Mat 2. ťahom (6–8)Kontrolná notácia: b. Ka7 Df8 Va3 Va5 Sc6 Pf2 (6), č. Kd4 Vd1 Vh4 Sf1 Ja4 Jh3 Pc7 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Valentin Filippovič Udarcev (narodený 18. júla 1935) sa venoval najmä strategickým a novostrategickým dvojťažkám. Nie je síce známy počet jeho skladieb, ani vyznamenaní v turnajoch, ale v Albumoch FIDE dosiahol 4,5 bodu a jeho meno sa často vyskytovalo nad diagramami najmä v ruských rubrikách a časopisoch.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Sc4, Sg2 2.D:g7, Db4 mat, zvodnosť 1.Df5? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Sc4, Sg2 2.De5, V5:a4 mat, 1...Jc3!, riešenie 1.Df3 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Sc4, Sg2 2.De3, V3:a4 mat (1...Jc3, Vh5 2.D:c3, De4 mat). Trojfázová zámena dvoch matov.


Vzad <<  >> Vpred