Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(7.3.2007)Skladba č. 394Gerhard W. Jensch

Nationalzeitung Basel 1953

Mat 2. ťahom (7-8)Kontrolná notácia: b. Kb1 Da3 Vf2 Vh4 Sa8 Sg1 Je7 (7), č. Ke3 Vb8 Sh7 Jc7 Pa6 b7 d3 d6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Nemecký šachový skladateľ Gerhard Wolfgang Jensch (27. januára 1920 – 26. októbra 1990) bol autorom asi 250 skladieb rôznych žánrov. Na skladateľských súťažiach sa zúčastňoval veľmi málo, na Albumoch FIDE vôbec. Viedol niekoľko rubrík kompozičného šachu (najmä v mesačníku Schach-Echo). Bol 25 rokov delegátom SRN vo svetovej organizácii PCCC a jej prezidentom v období 1971-1974.

Riešenie šachovej skladby: 1.D:a6! hrozí 2.Db6 mat, 1...b:a6+, d2+ 2.Vb2, Vf5 mat (1...J:a6, d5 2.Jd5, Dh6 mat). Úvodník umožní dva šachy, po ktorých nasledujú batériové maty.


Vzad <<  >> Vpred