Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(17.12.2003)Skladba č. 237Leonid Isajev

IV. cena

Ajedrez Argentino 1926

Mat 2. ťahom (11–6)Kontrolná notácia: b. Ka2 Dc3 Vc7 Sb3 Jc4 Jg5 Pa3 c6 d6 e2 e3 (11), č. Kd5 De8 Sa7 Sh7 Pb5 d3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný ruský šachový skladateľ, teoretik a propagátor kompozičného šachu Leonid Isajev (3. novembra 1899 – 2. septembra 1932) vytvoril okolo 120 skladieb, hlavne dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal vyše 50 vyznamenaní, z toho 15 prvých cien, v Albumoch FIDE dosiahol 10,3 bodu. Napísal tri knihy a rad statí a bol redaktorom kompozičnej časti mesačníka Šachmaty (1922-1929).

Riešenie šachovej skladby: 1.Jf7! hrozí 2.Jd2 mat, 1...Ke4, Kc5, Ke6, De4 2.D:d3, Dd4, De5, Jb6 mat (1...D:f7/D:c6, b:c4 2.De5, D:c4 mat). Vynikajúci úvodník a v hlavnom obsahu tri varianty po ťahoch kráľa so zacloňovaním čiernych figúr.


Vzad <<  >> Vpred