Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(26.2.2003)Skladba č. 196Ján Golha

1043 Pravda 15.12.1978

Mat 2. ťahom (6–13)Kontrolná notácia: b. Kc7 Df1 Ve7 Vh6 Jc2 Jd7 (6), č. Kd5 Vb3 Vb6 Sc4 Sg7 Jh4 Pb4 b5 b7 c6 d4 f3 f6 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ján Golha sa narodil (30. decembra 1956) aj žije vo Vrábľoch. Dosiaľ uverejnil 54 skladieb, z toho 44 dvojťažiek, v turnajoch získal 17 vyznamenaní, vrátane dvoch cien. V posledných rokoch sa intenzívne venuje zbieraniu skladieb slovenskej školy (so zámenou obranných motívov) a ešte v tomto roku chystá vydanie monografie na túto tému, ktorá bude obsahovať okolo 350 skladieb.

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosť 1.Df2? hrozí 2.D:d4 mat, 1...Ve3, f5, c5 2.J:b4, Vd6, J:b6 mat, 1...Jf5!, riešenie 1.Dh3 hrozí 2.De6 mat a rovnaké varianty (navyše 1...Jf5 2.D:f5 mat), ale vtip je v cyklickej zámene obranných motívov (zaclonenie hrozbovej línie – odclonenie čiernej figúry – priame krytie).


Vzad <<  >> Vpred