Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(3.1.2001)Skladba č. 88Claude Goumondy

Revue Suisse 1982

Mat 3. ťahom (5–3)Kontrolná notácia diagramu: b. Kg2 Vf6 Vg6 Sd8 Je7 (5), č. Kh4 Vg5 Pg3 (3), najneskôr tretím ťahom.

Francúz Claude Goumondy (nar. 19. júla 1946) získal titul veľmajstra ako 38-ročný (čo bol dovtedy najnižší vek). Od prvotiny (1965) za necelých 25 rokov uverejnil okolo 2000 skladieb, najmä trojťažiek, mnohoťažiek a pomocných matov, v turnajoch získal do 300 cien a v Albumoch FIDE 91 bodov. Po udelení titulu sa však odmlčal.

Riešenie šachovej skladby: 1.Vf5! tempo, 1...V:f5 2.J:f5+ Kh5 3.V6g5 mat, 1...Kg4 2.V6:g5+ Kh4 3.Jg6 mat, 1...V:g6 2.J:g6+ Kg4 3.V5g5 mat, 1...Kh5 2.V5:g5+ Kh4 3.Jf5 mat. Takzvaná rotácia druhých a tretích ťahov bieleho AB-BC-CD-DA.


Vzad <<  >> Vpred