Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 1. 1969)


Problém č. 332

S. H. East, Anglicko

South African Monthly 1937

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKg8 Dc5 Sa4 Pf6 (4), čKe6 Pd7 e7 (3) – miniatúrka – dvojťažka s dvoma blokovaniami poľa.

Riešenie problému č. 322 (Loyd) z 9. 6. 1968. 1.e8J+ K~ 2.e8J J~ 3.Je6 (g6) mat. Prekvapujúca premena oboch pešiakov na jazdcov. Zaujímavé je, že záverečného matu sa zúčastňujú štyria bieli jazdci. Šach v úvodníku je trošku hrubý, avšak v takýchto úlohách sa nepokladá za chybu. Typická úloha v štýle "Loyda", ktorá má ešte stále popularitu.

Riešenie problému č. 323 (Werle) z 14. 6. 1968. Nejde 1.e8D? d1J+! 2.Kg3 Je3 3.Da8+ Kg1! alebo 3.D:e3 pat. A preto sa pešiak v úvodníku musí premeniť na slabšiu figúru: 1.e8V d1J+ 2.Kg3 Je3 3.V:e3 Kg1 4.Ve1 mat. Pozoruhodná minimálka–miniatúrka, na ktorú autor potreboval iba štyri kamene. Premena pešiaka na slabšiu figúru ju robí ťažšou a prekvapujúcou. Sympatická úloha.

Riešenie problému č. 324 (Jespersen) z 21. 6. 1968. Biely nemôže zabrániť premene čierneho pešiaka na dámu a preto sa musí uchýliť k nasledujúcemu prekvapujúcemu manévru: 1.Se8 Kg4 2.Sd7+ K~ 3.Sg4! K:g4 4.Jc4 d1D 5.Je3+ J:e3 pat! Obeť strelca pomohla bielemu sa zachrániť patom. Pat je čistý a ekonomický (všetky polia okolo čierneho kráľa sú kryté iba z jediného dôvodu). Štúdia, ktorá ostala navždy živou. I. G.


Vzad << >> Vpred