Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 7. 1968)


Problém č. 325

Adolf Anderssen, Nemecko

Vybrané úlohy Anderssena, 1842

Mat 4. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKf5 Jg7 Jh5 Pg2 (4), čKh4 Ph6 (2) – štvorťažka.


150 rokov

uplynulo 6. júla, čo sa vo Wroclavi narodil dnes už legendárny nemecký šachista a prvý neoficiálny majster sveta v praktickom šachu – Adolf Anderssen (na obr.).Toto uznanie si získal v roku 1851 v Londýne na I. medzinárodnom šachovom turnaji sveta vôbec. V roku 1858 v Paríži ho však poráža 21–ročný Američan Paul Morphy suverénne 8:3. Po dodnes neobjasnenom odchode Morphyho zo šachovej arény sa Anderssen roku 1866 stáva opäť najsilnejším šachistom sveta. V roku 1966 prehráva so Steinitzom 6:8 a stráca tak natrvalo tento titul. Zomrel 13. marca 1879 vo Wroclavi. A. Anderssen dosiahol vynikajúce úspechy aj v problémovom šachu a to skôr ako v praktickom. Pričinil sa k tomu vydaním svojej zbierky úloh v roku 1842. Z nej uverejňujeme aj dnešnú ukážku, ktorá iste každého pobaví. I. G.


Vzad << >> Vpred