Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1969)


Problém č. 64

Gyula R. Neukomm

Chess Amateur 1924

Mat 2. ťahom (5+1=6)Kontrolná notácia: bKf5 Dh7 Vb2 Vc1 Jc2 (5), čKd3 (1) – dvojťažka.

Už pred deviatimi rokmi vyšla v Nemecku pozoruhodná problémová šachová kniha pod názvom Kurioses Schach (Kuriózny šach), ktorej autorom je popredný problémista dobre známy aj našim čitateľom – Dr. Karl Fabel. V knihe zozbieral 152 zvláštnych šachových problémov, ktoré buď svojou pozoruhodnou myšlienkou, symetriou pozície alebo inou zvláštnosťou vedia každého zaujať. Do knižky sa dostalo aj niekoľko dvojťažiek–miniatúriek. Jednu z nich sme vybrali a predkladáme ju Vám na riešenie. Jej zaujímavá pozícia a ešte krajší úvodník iste každého poteší aj v sparnom lete niekde na kúpalisku. Riešenie zašlite do 15. augusta t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 61 (Tuxen). Ako sme už prezradili, treba si najprv všimnúť nasledujúce predúvodníkové hry: 1...Sd4 2.Dh2 mat, 1...d6 2.De3 mat, ktoré sa po úvodníku 1.c5 hr. 2.Dd6 mat zamenia: 1...Sd4 2.Dg5 mat, 1...d6 2.D:d6 mat, 1...c5 2.De3 mat. Zámena dvoch matov. Výborná úloha.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Viera Bombárová, Čemerné a Ján Šebian, Zvolen.


Vzad << >> Vpred