Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1966)


Problém č. 28

Thomas R. Dawson

Chess Amateur 1920

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKa8 De6 Je8 Pa7 b7 (5), čKf8 Pe7 (2) – dvojťažka.

Problémový šach je dnes už tak široká oblasť, že ťažko už nájsť skladateľa, ktorý by vynikal všestranne. Preto sa dnes šachoví skladatelia "špecializujú", t. j. venujú sa skladbe iba niektorých šachových problémov napr. dvojťažiek. Skladateľ však dnes dobré a teda moderné dvojťažky znamenajú poznať k nim pomerne zložitú teóriu. Tá sa dá pomerne dobre ukázať na úlohách, ktoré majú malý počet kameňov. Preto odteraz už budeme v našej rubrike uverejňovať len dvojťažky s maximálnym počtom kameňov 7 – teda miniatúrky. V dnešnej je na jediný ťah čierneho 1...K:e8 pripravený 2.b8D(V) mat. Znamená to, že ak sa vám nepodarí nájsť vyčkávací ťah, budete si musieť nejako vtipne poradiť s Pb7 – pozor však na pat. Riešenie zašlite do konca mesiaca na adresu redakcia s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 25 (Blood). 1.g8S!! Kg6 2.h8V! Kf6 3.Vh6 mat. Jednoduché, keď vidíme riešenie.

Odmenu za správne riešenie dostanú: S. Hirtová z Bratislavy a M. Švihorík z Járku.


Vzad << >> Vpred