Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 5. 1966)


Problém č. 26

Samuel Loyd

31 La Stratégie, 1867

Mat 3. ťahom (4+1=5)Kontrolná notácia: bKf5 Pa7 b7 f6 (4), čKf7 (1) – trojťažka.

Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911) – majster majstrov šachovej úlohy zasiahol takmer do každej oblasti tohto duševného športu. Je to tak aj v téme premeny pešiakov no slabšie figúry. Loyd zložil na túto tému asi 20 úloh, z ktorých sme jednu menej známejšiu, no o to viac vtipnejšiu pre vás vybrali. Jej riešenie zašlite do konca mesiaca na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 23 (Mlynka). Pozícia A: 1.Se5 tempo, 1...Kd8, Kf8 2.Sf6, Sd6 mat. Pozícia B: 1.Sb5 tempo, 1...Ka8, Kc8 2.Sc6, Sa6 mat. Dva zaujímavé páry echových a modelových matov.

Odmenu za správne riešenie dostanú: K. Durdík, Banská Bystrica a K. Sztula, Prešov.


Vzad << >> Vpred