Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 11. 1994)


Problém č. 2483

Jozef Ložek, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 2484

Jozef Ložek, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: 2483: bKa4 Dh8 Ve8 Sc2 Sd8 Ja5 Jg7 Pe2 e4 (9), čKd4 Vd3 Je5 Jg3 Pc3 d6 e3 (7) – dvojťažka, 2484: bKg5 Dd3 Vb7 Jf5 Pa3 c5 d4 d6 e4 f2 g6 h2 (12), čKe6 Vd8 Sg4 Jd7 Jh5 Pa4 d5 f3 h3 (9) – dvojťažka.

Po prvýkrát sa dnes našim čitateľom predstavuje dvoma klasickými dvojťažkami Jozef Ložek z Lukáčoviec. Sme zvedaví, ako sa vám budú páčiť.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlasu ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2467 (Gurgenidze) z 29. 9. 1994. 1.Vd1+ Vg1 2.V1d2! Vg8+! (2...Vf1+ 3.Ke7 a biely remizuje) 3.K:g8 Vg6+ 4.Kh8! b1D 5.Vh2+ Kg1 6.V2g2+ V:g2 7.Vh1+ K:h1 pat. Ťažko spracovateľný materiál, dovedený jemnou kombináciou s obojstrannými obeťami k úspornému modelovému patu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 7 bodov.

Riešenie problému č. 2468 (Gurgenidze) z 29. 9. 1994. 1.J7e6 Vf1+ 2.Kg4 Vg1+ 3.Kh5 V:g5+ 4.J:g5 e1D 5.Kh6! Dh1! (5...De8 2.Vh7+ Kg8 7.Vg7+ Kf8 8.Jh7 mat) 6.Vc7 Dd5! (6...Da8 7.Vh7+ Kg8 8.Vg7+ a biely vyhrá) 7.Vc8+! Dg8 8.Jf7 mat (7.Vh7+? Kg8 8.Vg7+ Kf8 9.Jh7+ Ke8 10.Jf6+ Kf8 11.J:d5 h2 a čierny remizuje). Niekoľko pekných modelových matov v kratších variantoch, cesta bieleho kráľa obchvatom k centru diania a márne obsadenie priestoru čiernou dámou sú najzaujímavejšími prioritami tejto práce (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obe štúdie sú prekrásne. Ďakujem za zaujímavú súťaž (V. Hagara, Trnava). Náročný záver súťaže (P. Hatala, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 7 bodov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2395–2468) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred