Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 9. 1990)


Problém č. 2049

Kristaps Viksna, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)

 


Problém č. 2050

Milan Nemček, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Nulová pozícia (8+9=17)

Pozri text!Kontrolná notácia: 2049: bKg1 De7 Vd8 Vf3 Sb8 Sh5 Jb3 Jh3 Pc6 d2 e6 (11), čKe4 Da7 Vg8 Se1 Sh7 Ja8 Jf1 Pc4 c5 f7 g5 (11) – dvojťažka, 2050: bKf5 Ve8 Vg7 Sh7 Jd5 Pd6 h2 h5 (8), čKf3 Sf1 Jd1 Pd2 d3 d7 f2 h3 h4 (9) – nulová pozícia. Pozícia A vznikne z nulovej pozície pridaním bDh8 – mať 2. ťahom (8+10=18), pozícia B z nulovej pozície pridaním bJh8 – mat 2. ťahom (8+10=18) a pozícia C z nulovej pozície premiestnením bKf5 na f7 – mat 2. ťahom (8+9=17).

V č. 2049 nájdete spracovanú zámenu obrán vo forme zvodníka a riešenia. V č. 2050 použil autor tzv. nulovú pozíciu (sama o sebe nemá riešenie). Po horeuvedených zmenách v nulovej pozícii možno objaviť trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–26.

Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak nám správne riešenia zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2035 (Letov) z 26. 7. 1990. 1.Jd7 hr. 2.De8 mat, 1...S:d7, K:d7, De6, Dh5 2.c8J, Dd8, D:e6, De6 mat. Na pohľad mocná čierna dáma hrá málo a tak skladba pôsobí začiatočnícky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Riešiteľsky zaujímavý je len mat c8J (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2036 (Bušík) z 26. 7. 1990. Zvodník 1.Vd1? hr. 2.J:d7 mat, 1...Sd3, Sc8 2.J:d3, Jd3 mat, viazne na 1...Vd4! Zvodník 1.Se4? hr. 2.J:d7 mat, 1...Sc8, V:e4 2.Jc4, Dh5 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.Je4 hr. 2.Sc3 mat, 1...V:e4, d5 2.Vf5, Jd7 mat. Úsporne modelovaná trojfázová dvojťažka s pestrou mozaikou motívov (L. Salai, Martin). Ku kladom patria zámeny hier i zámena funkcie, nedostatkom je neucelenosť a malá aktivita niektorých bielych figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred