Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 4. 1990)


Problém č. 2011

Ján Janočko, Česko–Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 2012

Dr. René van Dooren, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: 2011: bKh3 Da6 Sg7 Jd1 Jd4 Pf2 g4 (7), čKf4 Ve2 Sb1 Jf8 Pf3 g5 g6 (7) – dvojťažka, 2012: bKg6 De2 Vb2 Vd8 Se3 Sg8 Jc4 Jg4 Pc5 d2 f7 g2 (12), čKe6 Vb1 Vf8 Sc8 Sh4 Pb7 e4 e7 g5 (9) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1938–1975 a 1979–1990. Maximálne bolo možné získať 137 bodov, z toho za nekorektnosti 8 (po 1 bode za duál v č. 1949 a 1990, 1 bod za ilegálnu pozíciu v č. 1987 a 5 bodov za vedľajšie riešenie v č. 1990, pričom č. 1975 sme celkove hodnotili 6 bodmi: 3 za neriešiteľnosť a 3 za opravenú pozíciu). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–III. cena ex aequo 131 bodov: Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (žrebom vyhráva Album FIDE 1977–1979), Milan Borik, Bánovce nad Bebravou (Niemeijer: Posthume hulde) a Milan Revay, Spišská Nová Ves (Ungarische–Schach–Problem–Anthologie), IV.–VI. cena ex aequo 130 bodov: Alexander Balint, Milanovce, Ing. Štefan Nagy, Čilizská Radvaň a RNDr. Stanislav Vokál, Košice (všetci vyhrávajú Malú šachovú encyklopédiu), VII.–X. cena ex aequo 129 bodov: František Bauer, Banská Bystrica, Pavel Filippi, Bratislava (obaja žrebom vyhrávajú Šachmatnyje zadači miniatúry), Priska Gönczölová, Kolárovo (Čepižnyj: Šachmatnaja kompozicija 1977–1982) a Ing. Oto Mihalčo, Košice (Leonid Kubbeľ).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci: Ing. A. Baroška (Kalná nad Hronom), Ing. L. Brachtl (Pezinok), Ing. J. Holubec (Košice), M. Košičár ml. (Pata), R. Kováč (Šaľa), J. Krošlák (Púchov), Ing. J. Lupták (Nová Dubnica), M. Méri (Dunajská Streda), M. Svrček ml. (Martin) a P. Tuchyňa (Bánovce nad Bebravou).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v terajšej našej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred