Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 11. 1985)


 

Problém č. 1556

Roland Voigt, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+5=16)

A. Diagram B. Pc3–d2


Problém č. 1557

Jurij Antonov a

Imants Kulis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)

A. Diagram B. Da3–c8Kontrolná notácia: 1556: bKb1 Vb5 Vf1 Sa3 Jd3 Jf5 Pc3 c4 c6 e2 g2 (11), čKe4 Ve7 Vh4 Sb8 Pa7 (5) – dvojťažka, ako aj po preložení bPc3 na d2 (pozícia B), 1557: bKf5 Da3 Ve5 Sa6 Sh4 Pb2 e4 e6 (8), čKd4 Vd2 Ja2 Jb4 Pc5 d6 e3 f4 (8) – dvojťažka, ako aj po preložení bDa3 na c8 (pozícia B).

V č. 1556 si nezabudnite v pozícii A všimnúť aj tematický zvodník a v č. 1557 v každej pozícii aj hrozbu. Správne riešenie každej pozície budeme hodnotiť dvoma bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1534 (Kožakin) z 29. 8. 1985. Zvodník 1.Dh2? hr. 2.Da2 mat, 1...V:f3+, V:d4 2.Sf3, Jc7 mat, viazne na 1...Jf2! Zvodník 1.Df2? hr. 2.Jc7 mat, viazne na 1...Jf2! Rieši 1.S:a4 hr. 2.S:f3, mat, 1...V:f3+, V:d4 2.D:f3, Jc7 mat. Slabý úvodník, nezištné zvodníky a neucelenosť obsahu medzi jednotlivými fázami vyvolávajú matný dojem (M. Nemček, Vrútky). Skladba, v ktorej je potrebné "pátrať" po zvodníkoch (L. Salai, Martin). Chudá skladba (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1535 (Dengenkolbe, Schreiber a Bery) z 29. 8. 1985. Zvodník 1.Jd4? hr. 2.Jec6 mat a 2.Jef3 mat, 1...Jf~, D:d5 2.Vg4, Jef3 mat, viazne na 1...Jh5! Rieši 1.Jg7 hr. 2.Jc6 mat, 1...D:d5, Jc:d5, Kd4, Kf4 2.Dc4, D:e3, Vg4, J:f3, Jf7 mat. Zložitá motivácia ťahov s príchuťou klasiky (L. Salai, Martin). Obsah riešenia je v celku pekný, ale zvodník by ani nemusel byť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nenápadný skok jazdca umožňuje boj o pešiaka na d5 (P. Vojtela, Klátova Nová Ves). Řešitelsky záludné – to je však dnes už trochu málo (M. Henrych, Příbram). Strategicky nabitá skladba s obojstranne kombinačnou hrou (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred