Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 11. 1982)


Problém č. 1241

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)


Problém č. 1242

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 1241: bKf8 Dh3 Va4 Va6 Sa5 Jh8 Pf2 h6 (8), čKg5 Sc4 Pc6 h7 (4) – dvojťažka, 1242: bKb4 Df1 Vc8 Ve8 Sd4 Sh1 Jc6 Je6 Pe5 (9), čKd5 Vg4 Vg5 Sa4 Sg1 Jd2 Jf8 Pd6 e4 g6 (10) – dvojťažka.

Obe skladby dnes už známeho sovietskeho autora sú konštruované vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. V mereditke č. 1241 je spracovaná známa téma Z–32–23 po tematických obranách 1...c5, S~ v každej fáze. V č. 1242 si všimnite v oboch zvodníkoch hrozbu a vyvrátenie a hlavne aké maty vyjdú v riešení po obranách, ktoré boli vyvráteniami. Ktorá skladba sa Vám viacej páčila?

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1222 (Gvozdják) z 26. 8. 1982. Zvodník 1.Jc3(f6)? tempo, 1...d:c5, d:e5, K:c5 2.Ve4, Vc4, Se3 mat, viazne na 1...K:e5! Rieši 1.Jd2 tempo, 1...d:c5, d:e5, K:c5, K:e5 2.Jf3, Jb3, Jb3, Jf3 mat. Zámena troch matov s analogickým postavením a jednoduchou konštrukciou (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1223 (Doukhan a Wiedenhoff) z 2. 9. 1982. Zvodník 1.f7? (A) tempo, 1...J~ 2.Sg7 (B) mat, viazne na 1...Jf6! Zvodník 1.Sg7? (B) tempo, 1...J~ 2.f7 (A) mat, viazne na 1...g4! Zvodník 1.c4? (C) tempo, 1...J~ 2.Da1 (D) mat, viazne na 1...Jc3! Zvodník 1.Da1? (D) tempo, 1...J~ 2.c4 (C) mat, viazne na 1...e:d5! Zvodník 1.d7? (E) tempo, 1...J~, e:d5 2.Dc7 (F), D:d5 mat, viazne na 1...Jd6! Rieši 1.Dc7 (F) tempo, 1...J~, e:d5 2.d7 (E), De7 mat. Trochu schematická skladba so zámenou predĺžených obrán čierneho jazdca (P. Gvozdják, Bratislava). Task využívania prvého ťahu v matujúcom ťahu po ľubovoľných ťahoch čierneho jazdca (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred