Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 5. 1981)


 

Problém č. 1089

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1090

Rauf Aliovsadzade a

Medžun Vahidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (16+7=23)Kontrolná notácia: 1089: bKb6 Dc1 Vc2 Vf6 Sb8 Sc4 Jg1 Pd3 d7 (9), čKd4 Vh3 Sg4 Jh5 Pa3 d5 e4 (7) – dvojťažka, 1090: bKb4 Df7 Va6 Ve1 Sb8 Sh7 Jd5 Je6 Pb7 c2 c3 c5 f5 g2 h3 h5 (16), čKe4 Ve2 Sa2 Jg3 Pe5 g6 h6 (7) – dvojťažka.

V č. 1089 si všimnite okrem riešenia aj dva tematické zvodníky a ich obe hrozby, ktoré sa objavia v niektorej z fáz ako mat. V č. 1090 si treba v dvoch tematických zvodníkoch a riešení všímať polia c6, g6, d5 a f5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1072 (Kovalev) z 12. 3. 1981. Zvodník 1.Vd2? hr. 2.Je2 mat, viazne na 1...e3! Zvodník 1.Vg4? hr. 2.Jf3 mat, viazne na 1...d2! Zvodník 1.Jf2? tempo, 1...d2, e3 2.Je2, Jf3 mat, viazne na 1...a4! 1.D:b6 hr. 2.D:c5 mat, 1...d2, e3 2.V:d2, Vg4 mat. Metodické podanie spojenia Banného a Dombrovskisovej témy, ale bJh3 je v tejto skladbe "len brigádnikom" (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1073 (Kuligin) z 19. 3. 1981. Zdanlivé hry 1...S:d7, Kf5, Se5, Ve5 2.V:d4, Dd3, Jc5, Jf6 mat. Rieši 1.Je5 hr. 2.D:d4 mat, 1...Sd7, V:e5, S:e5 2.Dd3, V:d4, Dd5 mat. Zámena dvoch matov a jednej obrany s dobrým úvodníkom (M. Bednár, Kurima). Pôsobivý mechanizmus zámeny matov a obrán bez bielych pešiakov (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1074 (Močalkin) z 19. 3. 1981. Zdanlivé hry 1...Sd6, V:d5 2.Sg7, Dd3 mat. Zvodník 1.K:c5? hr. 2.Sg7 mat a 2.De3 mat, 1...Sd6+, V:d5+ 2.S:d6, D:d5 mat, viazne na 1...Jg4! Rieši 1.Jg3 hr. 2.V:f5 mat, 1...Kf6, Kf4 2.Sg7, Dd3 mat. Súdobá ekvilibristika vo zvodnosti a matujúcich ťahov bieleho spojená so zámenou dvoch matov a obrán. Škoda hrubých vyvrátení vo zvodníku. Konštrukcia skladby nie je najvydarenejšia, ale úvodník si zaslúži pochvalu (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred