Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XII. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1980


The Final Award

of the 12th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1980Rozhodca (The Judge): Ladislav Salai, Martin, ČSSR 

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 1033, 6. 11. 1980

Mat 2. ťahom (9+3=12)


Ing. Juraj Brabec a

Ľudovít Lehen, ČSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 1027, 16. 10. 1980

Mat 2. ťahom (9+14=23)(Mlynka): Zvodník 1.g7? (A) tempo, 1...J~, J:f3 2.De8 (B), S:f3 mat, viazne na 1...Jg6! Zvodník 1.De8? (B) tempo, 1...J~, J:g6, J:f3 2.g7 (A), D:g6, S:f3 mat, viazne na 1...b5! Zvodník 1.f6? (C) tempo, 1...J~, J:g6, J:f3 2.d6 (D), S:g6, S:f3 mat, viazne na 1...Jf5! Rieši 1.d6 (D) tempo, 1...J~, J:g6, J:f5, J:f3 2.f6 (C), f:g6, D:f5, S:f3 mat. Nesporne najoriginálnejšia skladba súťaže. 12 kameňov koncertuje v bohatej škále moderných tém a jemnosťou autorovi vlastnou, jednoduchý materiál vydáva obsah mnohotvárny a súčasne aj nové možnosti. V skladbe okrem zámeny matujúcich ťahov po ľubovoľnom a predĺženom ťahu čierneho jazdca sú zaujímavé účinné obrany na poliach, ktoré práve opustili biele kamene, tri matujúce ťahy na poli g6, vzájomné zámeny prvých a matujúcich ťahov bieleho a batériové maty pešiakov. Obsah je umocnený formou núdzovky v každej fáze.

(Brabec a Lehen): Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Jc7 mat (A), viazne na 1...Sc4! a 1...Je5! Zvodník 1.Sc3? hr. 2.Jf6 mat (B), viazne na 1...Vd4! a 1...Jc5! Zvodník 1.Df2? hr. 2.Df3 mat, 1...Sc4, Je5, Vd4, Jc5 2.Jc7 (A), Jf6 (B), D:d4, D(V):c5 mat, viazne na 1...Vd3! Rieši 1.De2 hr. 2.Df3 mat, 1...Vd4, Jc5, Sc4, Ja5 2.Jf6 (B), Jc7 (A), D:c4, D:e5 mat. Svojrázna interpretácia hrozbových paradoxov a antiparadoxov, objavný mechanizmus s výzvou na súboj o výnimke k zaužívaným formulám o dvojitom vyvrátení zvodností. Už som ako riešiteľ napísal, že ide o "duchaplnú koncepciu zámeny matov a obrán na účinné obrany z predchádzajúcich fáz". Úloha má formálne nedostatky, ktoré prehliadam v mene originálnej myšlienky pre rozvoj hrozbových tém.Ing. Jozef Taraba, ČSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1024 opr., 2. 10. 1980

Mat 2. ťahom (13+8=21)

 


Ing. Bedrich Formánek, ČSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1028, 16. 10. 1980

Mat 2. ťahom (9+7=16)

3 riešenia(Taraba): Zvodník 1.Dg6? hr. 2.Jd3 mat, 1...Jd~, J:f6!, Jf4! 2.S:g3, D:f6, e:f4 mat, viazne na 1...S:c5! Rieši 1.Dc6 hr. 2.V:d5 mat, 1...Jd~, J:f6!, Jf4! 2.Jd3, S:f6, e:f4 mat. Hrozbové paradoxy na primárnu a sekundárnu hrozbu dokazujú, že predĺžené obrany poskytujú stále bohaté možnosti tvorby. Tentokrát ľubovoľný ťah čierneho v jednej fáze bráni tematický mat, v druhej fáze tento mat umožňuje. Predĺžená obrana v prvej fáze bráni mat primárnej hrozby, v druhej fáze tento mat umožňuje. Polorecipročná zámena matov je organickou súčasťou skladby.

(Formánek): 1. riešenie: 1.Sg6 (A) tempo, 1...f:g5 (a) 2.f5 (B) mat (1...f5 2.Sh5 mat). 2. riešenie: 1.f5 (B) tempo, 1...f:g5 (a) 2.Jf3 (C) mat (1...K:g5 2.Dg8 mat). 3. riešenie: 1.Je3+ (C), 1...Kg3 (b) 2.f5 (B) mat. Zámena funkcie ťahov, paradoxy, ale predovšetkým inšpirujúca núdzovka, z ktorej plný zámer autora sa ukáže len po "atomizácii" použitých šachových prvkov, najmä ťahu a hry bieleho pešiaka e4. Jedná sa o úvodníkový paradox (dodajme: typu F), keď úvodník A pri obrane a vedie k matu B, ale úvodník B pri obrane a znemožňuje mat A. Forma s tretím šachujúcim úvodníkom je nevydarená. Verím, že táto práca nájde svojich priaznivcov a podnieti kompozičnú tvorbu.Zoltán Labai, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 980, 1. 5. 1980

Mat 2. ťahom (13+6=19)


György Bakcsi, Maďarsko

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 960, 21. 2. 1980

Mat 2. ťahom (14+8=22)(Labai): Zvodník 1.Vd1? hr. 2.J:d5 mat, 1...f4, Kf4 2.Dg6, Vd4 mat, viazne na 1...d4! Zvodník 1.Vf1? hr. 2.J:f5 mat, 1...d4, Kd4 2.Da8, Vf4 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.K:e6 tempo, 1...d4, f4, Kf4, Kd4 2.Jd5, Jf5, Vh4, Da4 mat. Zámena štyroch matov spojená s Dombrovskisovou témou. K vyššiemu oceneniu vadí symetrická konštrukcia.

(Bakcsi): Pokusy 1.b7? hr. 2.Sb6 (A) mat, 1.d7? hr. 2.Sd6 (B) mat, 1.e6? hr. 2.De5 (C) mat, 1.e4? hr. 2.De3 (D) mat, viaznu na rovnakú obranu 1...b:c3! Rieši 1.Vd3 hr. 2.Vd5 mat, 1...J:b6, J:d6+, J:e5+, J:e3 2.S:b6 (A), S:d6 (B), D:e5 (C), D:e3 (D) mat. Paradoxná myšlienka, hrozbové maty v pokusových fázach čierny bráni rozviazaním čierneho jazdca (škoda, že hrubým a opakovaným braním). A predsa v riešení biely rozviaže tematickú figúru a po jeho štyroch obranách nasledujú hrozbové maty zvodnostných fáz.Ivan Tokar, ZSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 966, 13. 3. 1980

Mat 2. ťahom (6+7=13)


József Szöghy, Maďarsko

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1040, 27. 11. 1980

Mat 2. ťahom (6+7=13)(Tokar): Zvodník 1.Vf3? hr. 2.Db3 mat, 1...Vc~, Vcd5!, Vd~, Kd5 2.Vc6, Vc3, Ve4, Je3 mat, viazne na 1...Vdd5! Zvodník 1.Vb6? hr. 2.Db3 mat, 1...Vcd5, Vdd5, Vc6, Vc~, Vd~, Kd5 2.Dc2, Vb4, Db5, Vc7, Vf4, Vf5 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Vb7 hr. 2.Db3 mat, 1...Vcd5, Vdd5, Vc~, Vd~, Kd5 2.Dc2, Vb4, Vc6, Ve4, Je3 mat. Súboj bielych a čiernych veží v krištáľovo priezračnom prostredí. Objav konštelácie kameňov s batériovými matmi so zaujímavou stratégiou na diagonále a2–g8. Impozantné sú jemné predĺžené obrany čiernych veží. Obsah nie je nový, ale úloha ako celok zanecháva príjemný šachový zážitok.

(Szöghy): Zvodník 1.Jc4? Kf3 2.Jd2 mat, viazne na 1...e1D! Zvodník 1.Jed3? Kf3 2.Dg2 mat, 1.Jed3? Kf3 2.Dg2 mat, viazne na 1...e1J! Zvodník 1.Jfd3? Kd5 2.Dg2 mat, viazne na 1...e1J! Zvodník 1.J:e2? hr. 2.Jc3 mat, 1...Kd5, Jd5 2.Jc3, Jg3 mat, viazne na 1...Jb5! Zvodník 1.Jh5? hr. 2.Jf6 mat, 1...Kd5, Jd5 2.Jf6, Jg3 mat, viazne na 1...Je8! Zvodník 1.Dg1? hr. 2.Dd4(e3) mat, 1...K:e5, K:f4 2.Dd4, De3 mat, viazne na 1...Jc2! Rieši 1.Dg2+, 1...K:e5, D:f4 2.Jfd3, Jed3 mat. Bravúra roztancovaných jazdcov a dámy s jednoduchými prvkami zámeny. Škoda, že záver "tanca" nevyšiel bez šachu.Rauf Aliovsadzade a

Ilja Liokumovič, ZSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 976, 17. 4. 1980

Mat 2. ťahom (11+9=20)(Aliovsadzade a Liokumovič): Zvodník 1.Vb5? hr. 2.Sd3 mat a 2.Sd5 mat, 1...V:b5, S:b5 2.Sd3, Sd5 mat, viazne na 1...V:c4! Zvodník 1.Vf3? hr. 2.Vf4 mat a 2.Jg5 mat, 1...V:e5, S:e5 2.Vf4, Jg5 mat, viazne na 1...Df5! Rieši 1.e6 hr. 2.Ve3 mat, 1...Ve5, Se5 2.V:g4, D:g6 mat. Syntéza troch tém: Nowotny, Lotyšský Nowotny a Grimshaw: Pôsobivý je prvý ťah bieleho, ktorý otvára diagonálu d4–g7 a umožní hrozbu s prerušením pri súčasnom tematickom otvorení a zastavení dvoch a dvoch čiernych diaľkových figúr.RNDr. Ivan Garaj, m. p., usporiadateľ

Ladislav Salai sr., rozhodcaVzad <<  >> Vpred