Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 2. 1970)


Problém č. 108

Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)

a) diagram, b) Sa7–a1Kontrolná notácia: bKg6 Df8 Sc8 Jb5 Jd7 Pc4 f4, čKc6 Sa7 Ja8 Je4 – dvojťažka, ako aj po preložení čSa7 na a1.

V ďalšom originálnom príspevku od vedúceho rubriky do našej medzinárodnej súťaže dvojníkov a spol. je spracovaná zámena zvodnosti a riešenia, t. j. riešenie pozície B je zvodnosť z pozície A a opačne. V úlohe je netematický duál po 1...Je~, ktorého odstránenie pridaním ďalších kameňov pokladá autor za zbytočné. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 100 (Mašek) z 11. 12. m. r. Autorova intencia: 1.S:b6 V:g2 2.Jd4 Kg1 3.Je2++ Kf1 4.Dd1 mat, 3...Kg1 4.Jg3 mat, atď., no tento hlavný variant má 2 škodlivé duály: 2.Sf2! b6 3.Sg3 Kg1 4.Dd1 mat a 2.Jc5 Kg1 3.Dd1+ Kf2 4.Je4 mat a naviac vedľajšie riešenie 1.K:b6 V:g2 2.Sg3 Kg1 3.Dd1 mat, najsilnejšie 1...Vf3 2.Jf4! atď. Teda pre zberateľov bodov naviac úplná lahôdka (maximálne bolo možné získať 4+1+1+4=10 bodov, čo využil iba S. Zábojník z Bojníc. 9 bodov získali dvaja riešitelia: A. Ančin z Komárna a Z. Labai z Milanoviec. Ani jeden z týchto riešiteľov však nie je už bez straty bodu). Podarí sa autorovi ešte oprava?

Oprava problému. Autor problému č. 86 (Rehm) opravuje svoju deväťťažku nasledovne: bKe7 Sg8 Pc2 c5 e3 f3 g4 (7), čKe5 Pb4 c6 c7 g5 (5) – mat 9. ťahom. Riešenie: 1.Sa2 b3 2.c:b3 Kd5 3.b4+ Ke5 4.Sb1 Kd5 5.Sd3 Ke5 6.Sh7 Kd5 7.Sg8+ Ke5 5.Kf7 Kd5 9.Kf6 mat.

Pozor! Za prípadné objavenie ďalších nekorektností započítame riešiteľom do našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, ktorá ešte stále nie je rozhodnutá príslušné body. Odporúčame preto podrobne preskúmať korektnosť úlohy.


Vzad <<  >> Vpred