Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 4. 1968)


Problém č. 14

Samuel Loyd

United States chess

association 1891

Čierny sa vzdal. Aký bol

posledný ťah bieleho? (8+6=14)Kontrolná notácia: bKg3 Dc8 Sa8 Pa2 a3 b4 b5 d2, čKh1 Dh5 Vf5 Pe7 g7 h6 – čierny sa vzdal, lebo v danej pozícii zrejme prehral. Treba zistiť, aký bol posledný ťah bieleho.

Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 11. 4. 1911), americký najväčší šachový skladateľ minulého storočia zasiahol do takmer každej problémovej oblasti. Bol tiež vlastne prvým, kto v šachovom probléme uplatnil prvky humoru v pravom slova zmysle. Nevyjadroval žart zmenou šachového pravidla (dnešné žartovné problémy), ale pútavými a originálnymi myšlienkami, ktorých vtipné riešenie bolo doplnené zaujímavou príhodou. Loyd si takto zabezpečil populárnosť medzi šachistami celého sveta. Ako ukážku sme vybrali úlohu, v ktorej treba použiť trochu ostrovtipu a tzv. retrográdnou analýzou zistiť, ktorý bol posledný ťah bieleho.

Prezradíme, že do úvahy napríklad prichádzajú ťahy: a7–a8S+ alebo b7:c8D+. Úlohou je preskúmať, či sú tieto ťahy vôbec možné a ak nie, treba ešte chvíľku rozmýšľať, či neexistuje ešte dajaká iná možnosť. Dúfame, že úlohu hravo vyriešite a ak nie, počkajte si na jej riešenie, ktoré uverejníme v jednej z nasledujúcich rubrík.

Riešenie problému č. 9 (Troickij) z 16. 3. t. r. Biely nemôže čakať úspech od 1.Ke2?, lebo po 1...g2! by čierny iste vyhral (nejde 2.Jf4+ V:f4!). Preto nutne musí pokryť ešte raz pole g2, čo vedie k nasledujúcej nádhernej kombinácii: 1.Sc6! Vb1+ 2.Ke1 V:h1 (čierny je prinútený zobrať dámu, lebo inak veľmi skoro prehrá) 3.Sg2+ K:g2 4.Jf4+ Kg1 5.Ke1 g2 6.Je2 mat. Fascinujúci záver, ktorý nepotrebuje žiadny komentár a svedčí o vrcholnom majstrovstve autora.


Vzad <<  >> Vpred